Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất. Pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động. Thông tư 37/LĐTBXH-TT ngày 19-9-1995 của Bộ Lao động TBXH quy định:

– Mỗi năm mọi người làm việc trong đơn vị phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động ít nhất một lần.
– Khi tuyển lao động, trước khi giao việc phải huấn luyện đầy đủ cho người lao động các nội dung về kiến thức an toàn theo quy định.
– Người sử dụng lao động phải căn cứ vào danh mục nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động để lập danh sách những người lao động thuộc các nghề này và tổ chức huấn luyện hết sức cụ thể , tỉ mỉ. Sau khi huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu, những đối tượng này sẽ được cấp thẻ an toàn. Với thế mạnh về đội ngũ kỹ sư chuyên ngành có kinh nghiệm trong các lĩnh vực đảm bảo an toàn, Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Và Huấn Luyện An Toàn là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác huấn luyện về an toàn lao động. Các khóa huấn luyện được thiết kế một cách cụ thể về nội dung kiến thức, thời gian phù hợp với yêu cầu thực tế của từng đơn vị được thực hiện bằng giáo án điện tử, chiếu phim chuyên đề với nội dung phong phú đảm bảo cho khóa học diễn ra một cách sinh động và có hiệu quả nhất.

– Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Văn bản hợp nhất Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Các chương trình huấn luyện an toàn:

 • An toàn chung.
 • An toàn vận hành nồi hơi.
 • An toàn Bình Áp lực.
 •  Bảo vệ cơ cấu truyền động.
 • An toàn điện.
 • An toàn Hệ thống lạnh.
 • An toàn trong Hàn điện – Hàn hơi.
 • An toàn khi làm việc với hóa chất.
 • An toàn trong vận hành Thiết bị nâng.
 • An toàn đối với người làm việc trên cao.
 • An toàn trong xây dựng.
 • Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  Hỗ trợ giải đáp
  0967 555 239