CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE

Số/No :  00455 /CXL/KĐ.KV2

 

1.Thiết b (Equipment):                        CẦN XIẾT LỰC

  • Mã hiệu(Model) : CXL 68-340 N.m
  • Loại (type)                       : 96313
  • Nhà chế tạo(Manufacturer) : SATA

Thông số kỹ thuật (Basic technological parameters on):

– Khả năng tạo lực tối đa (Capacity):    340 N.m

2.Đơn vị sử dụng (Client): CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DP

Địa chỉ (Add):  Cao ốc Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

Phương pháp thực hiện  (The method used):  Đo so sánh với thiết bị chuẩn

3.Kết quả: (Result): Bảng kết quả kèm theo

  1. 4. Số tem (Verfication label) : 00455
  2. 5. Ngày kiểm định (Date Inspection): 02/08/2023
  3. 6. Ngày kiểm định tiếp theo (The next reverification date): Ngày 02tháng 08 năm 2024
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
– Kiểm tra bên ngoài : Đạt yêu cầu

– Kiểm tra kỹ thuật :   Đạt yêu cầu

– Kiểm tra sai số cơ bản của chỉ thị :

Giá trịGiá trị trên thiết bị cần kiểm

 

Giá trị trên thiết bị chuẩn

 

N.m4040
6060
8080
100100
120120
140140
160160
180180
200200
220220
240240
280280
300300
320320
340340

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239