KẾT QUẢ ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐỊA HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Số/No:  00448/ĐCS/05/KĐ.KV2

ĐƠN VỊ YÊU CẦU:      CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TRƯỜNG PHÁT

Địa điểm kiểm tra:        Thửa đất số 117, 118, Tờ bản đồ số 15, Ấp 1, Xã Hưng Hoà,

Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Đối tượng kiểm tra:      Tiếp địa hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng.

Lý do kiểm tra:             Lần đầu o             Định kỳ o             Bất  thường þ

     ĐƠN VỊ KIỂM TRA: Công ty CP Kiểm Định An Toàn KV2

Người kiểm tra:            Lê Công Bắc – Kiểm định viên

Tiêu chuẩn áp dụng:    TCVN 9385:2012: Chống sét cho các công trình xây dựng.

Thiết bị đo kiểm tra:     KYORITSU DIGITAL EARTH TESTER Model 4105A–Nhật Bản

Phương pháp đo:          Theo sơ đồ máy đo – Phương pháp đo 3 cọc.

Thời gian kiểm tra:       Ngày 26/07/2023.

Điều kiện môi trường kiểm tra: Trời nắng, đất ẩm.

  1. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1.1  Đặc điểm hệ thống:

                                          +  Dây dẫn tiếp đất: Cáp đồng Sdây­ >50 mm2.

  • Kết quả đo:
STTĐiểm đoRđoTB

(Ω)

Hệ số

K

RĐGGiá trị quy định theo TCVNĐánh giá

 

1Hộp kiểm tra điện trở nối đất hệ thống chống sét đài nước1,791,32,327 10Đạt yêu cầu
  • Kết luận:

   – Trị số điện trở nối đất của hệ thống chống sét: Đạt yêu cầu.

  • Kiến nghị:

   – Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống nhất là những mối nối, chỗ tiếp xúc.

  • Hiệu lực của giấy chứng nhận Kiểm định theo TCVN: 9385:2012

                            Thời gian kiểm định lần tới: 07/2024

 

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239