CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE

Số/No: 00463/05/DTT/KĐ.KV2

 

1.Thiết bị (Equipment):                        DÂY TREO TẢI

2.Kiểu (Type):                                       Theo danh sách đính kèm/ See attached list

3.Nhà chế tạo(Manufacturer):              Theo danh sách đính kèm/ See attached list

4.Năm chế tạo (Manufacturer year):    N/A

5.Đặc trưng kỹ thuật (Basic technological parameters on):

  • Số lượng (Number bottles)    : 02 Dây treo tải
  • Tải trọng làm việc (Working load) : Theo danh sách đính kèm/ See attached list
  • Tải trọng thử (Testing load) : Theo danh sách đính kèm/ See attached list

6.Đơn vị sử dụng (Client): CÔNG TY TNHH MTV NHẬT HOÀNG LONG     

7.Địa chỉ (Add): Số 14/18A đường 990, khu phố 4, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

8.Số tem (Stamp No): Theo danh sách đính kèm/ See attached list

9.Kết quả (Result): Theo danh sách đính kèm/ See attached list

10.Ngày kiểm tra (Date Inspection): 05/08/2023

11.Ngày kiểm tra tiếp theo (The next reverification date):   Ngày 05 tháng 08 năm 2024

 

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT HOÀNG LONG   

Địa chỉ: Số 14/18A đường 990, khu phố 4, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

DANH SÁCH 02 Dây treo tải ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA ĐÍNH KÈM THEO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA SỐ: 00463/05/DTT/KĐ.KV2

STT

No

Nhà chế tạo  Manufacturer Kiểu

Type

Tải trọng làm việc

Working load

Tải trọng thử

Testing

load

Thời gian thử

Testing time

Kết quả

Result

Số tem

No

01N/AW75x6M3 ton6 ton10 minĐạtKĐ00545
02N/AW75x6M3 ton6 ton10 minĐạtKĐ00546

  Kết luận : 02 Dây treo tải đã được kiểm tra và thử tải thỏa mãn các thông số kỹ thuật. Khi đưa vào sử dụng phải thực hiện đúng quy định trong TCVN hiện hành.

 

                                                                                                                                   Kiểm định viên

                                                                                                                                           (Inspector)

 

                                                                                                                                   Nguyễn Anh Tuấn

 

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239