CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE

Số/No: 00482/05/DTT/KĐ.KV2

 

 1. Thiết bị (Equipment):             BỘ XÍCH TỨ TREO TẢI
 2. Kiểu (Type):                             D14x4M
 3. Nhà chế tạo(Manufacturer):  //
 4. Đặc trưng kỹ thuật (Basic technical parameters):

Tải trọng làm việc (Working load): 12 tấn (3 tấn ứng với mỗi nhánh xích)

– Tải trọng thử (Testing load): 24 tấn

– Thời gian thử (Testing time): 10 phút

 1. Đơn vị sử dụng (Client): TƯ NHÂN TRẦN NGỌC KIM LOAN
 2. Địa chỉ (Add):  139/9B Trần Huy Liệu, Phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 3. Kết quả (Result): Bộ xích tứ treo tải đã được kiểm tra và thử tải thỏa mãn các thông số kỹ thuật. Khi đưa vào sử dụng phải thực hiện đúng quy định trong TCVN hiện hành
 4. Ngày kiểm tra (Verification date): 12/08/2023
 5. Tem kiểm tra số (Verification label): KĐ00185
 6. Ngày kiểm tra tiếp theo (The next reverification date): Ngày 12 tháng 08 năm 2024

  Hỗ trợ giải đáp
  0967 555 239