GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA XÍCH TREO TẢI

Số/No: 00490/05/XTT/KĐ.KV2

 

 

1.Thiết bị (Equipment):                          XÍCH TREO TẢI

2.Kiểu (Type):                                         D10x6,4M

  1. Năm chế tạo (Manufaucture year): Không rõ

4.Đặc trưng kỹ thuật (Basic technological parameters on):

  • Tải trọng làm việc (Working load) : 3,2 tấn
  • Tải trọng thử (Testing load) : 6,4 tấn
  • Thời gian thử (Testing time)   : 10 phút

5.Đơn vị sử dụng (Client): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẬN TẢI THÀNH ĐÔNG

6.Địa chỉ (Add): 99 Tây Sơn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

7.Kết quả (Result): Thiết bị đã được kiểm tra và thử tải, Không phát hiện thấy các hư hỏng hoặc biến dạng trong quá trình thử. (The equipment was tested and thoroughly examined and no defect or permanent deformation were found)

  1. Số tem kiểm tra (Verification label): KĐ00557
  2. Ngày kiểm tra (Testing date): 21/08/2023

10.Ngày kiểm tra tiếp theo (The next reverification date): Ngày 21 tháng 08 năm 2024

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239