GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

(INSPECTION CERTIFICATION)

Số/No :  00434/VAT/05/KĐ.KV2

 

     ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH (Object):     VAN AN TOÀN/ SAFETY VALVE

1.Loại van an toàn (Type Of Safety Valve):             Lò xo

2.Mã hiệu (Type):                                                   4412.1282

3.Số chế tạo (Serial no):                                          11297741

4.Năm chế tạo (Date Of Mf):                                   08/2017

5.Nhà chế tạo (Manufacturer):                                LESER

Đơn vị yêu cầu (Requester): CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T

Địa chỉ (Add):  Số 23, ngách 405/17 đường Ngọc Hồi, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì,

Thành phố Hà Nội

6.Môi chất làm việc (Medium):                                   Không khí nén

7.Môi chất thử nghiệm (Test Medium):                      Không khí nén

8.Áp suất thiết kế (Design Pressure) :                       8,0 bar

9.Áp suất làm việc (Working Pressure):                     7,0 bar

10.Áp suất mở (Open Pressure):                                8,0 bar

11.Áp suất thử kín (Leakage Test Pressure):             7,0 bar

12.Kết luận (Conelusion):                                           Đạt yêu cầu

13.Tem kiểm định số (Verification stamp N0):           0001

14.Ngày kiểm định (Date Of Test):                             14/09/2023

15.Thời hạn (Valid Until):                                           14/09/2024

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239