CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE

Số/No: 00485/05/DTT/KĐ.KV2

 

1.Thiết bị (Equipment):                        DÂY ĐAI AN TOÀN TOÀN THÂN

2.Mã hiệu (Model):                               DĐAT-100KG

3.Mã thiết bị (Device code):                 ATPX001

4.Nhà chế tạo(Manufacturer):              VIỆT NAM

5.Năm chế tạo (Manufacture year):     2018

6.Đặc trưng kỹ thuật (Basic technological parameters on):

  • Số lượng (Number bottles)    : 01 Dây
  • Tải trọng làm việc (Working load) : 100 kg
  • Tải trọng thử (Testing load) : 200 kg

          7.Đơn vị sử dụng (Client): CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM-NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT NAM

8.Địa chỉ (Add): Lô A (A_9_CN và A_2_CN), Đường NA7, Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

9.Số tem (Stamp No): KĐ00549

10.Kết quả (Results): Đạt yêu cầu

11.Ngày kiểm tra (Date inspection): 15/08/2023

12.Ngày kiểm tra tiếp theo (The next reverification date): Ngày 15 tháng 08 năm 2024

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239