CHỨNG NHẬN / CERTIFICATE

Số/No: M02035/XL/05/KĐ.KV2

 

1.Thiết b (Equipment)   :                                  XE LU RUNG           

 • Mã hiệu (Model) : SAKAI SW350
 • Số khung (Chassis No) : VSW5-20515
 • Số máy (Engine No)   :  2471
 • Nhà chế tạo (Manufacturer) : JAPAN
 • Năm chế tạo (Manufacture year) : ./.
 • Thông số kỹ thuật cơ bản (Basic technical parameter):
 • Vận tốc di chuyển (Traveling speed): 13,5 km/h
 • Công suất động cơ (Capacity of engine): 20,6 kw
 • Lực rung của trống (Centrifugal force of drum): 2100 kg
 • Kích thước bao (Dimension): 2625x1290x1620 mm
 • Trọng lượng (Gross weight): 2780 kg
 • Công dụng (Value): Làm phẳng, đầm nén mặt bằng phục vụ thi công

2.Đơn vị sử dụng (Client): CÔNG TY TNHH XD – DV – TM KIM HẰNG

   Địa chỉ (Add): Số 128, Ấp Cả Cỏ, Xã Thạnh Phú, Huyện Thạnh Hoá, Tỉnh Long An.

   Lắp đặt (Place): Tại công trình

3.Kết quả (Result): Thiết bị đã được kiểm tra đạt các thông số theo hồ sơ kỹ thuật, đủ điều kiện hoạt động (The equipment was inspected for meet demand of the catalogue meet demand).

4.Tem kiểm tra số (Verification label): M02035

5.Ngày kiểm tra tiếp theo (The next reverification date):   Ngày 18 tháng 07 năm 2024

                                    BD, ngày 18 tháng 07 năm 2023

  Hỗ trợ giải đáp
  0967 555 239