Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Đăng lúc 05:23:32 25/04/2019

- Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Văn bản hợp nhất Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Tải về 

 

 

0902 735 239

Địa chỉ