KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

Đăng lúc 05:32:15 25/04/2019

Xe nâng hàng: Thiết bị di chuyển bằng bánh lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung dẫn hướng (3.4.4 TCVN 7772:2007). Khoảng cách trọng tâm tải: là khoảng cách theo phương ngang từ tâm tải đến khung tựa của bàn trượt

kiểm định theo : QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH

0902 735 239

Địa chỉ