Biểu phí kiểm tra hàng hóa

Đăng lúc 05:06:07 25/04/2019

Phí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá: 0,05%/ giá trị lô hàng được kiểm tra
- Mức thu tối thiểu không dưới              500.000đ
- Mức thu tối đa không quá                     10.000.000đ

0902 735 239

Địa chỉ