huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

Đăng lúc 05:25:04 25/04/2019

giám đốc, phó giám đốc, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, cán bộ quản lý...

người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương

0902 735 239

Địa chỉ