Giám đốc, phó giám đốc, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, cán bộ quản lý…

Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật, quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239