Huấn luyện hiện trường an toàn vệ sinh lao động là hình thức tổ chức huấn luyện tại khu vực làm việc với mục đích cung cấp, đem lại những kiến thức thực tế để người lao động làm việc hiệu quả và an toàn hơn.

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người lao động là yêu cầu bắt buộc của nhà nước đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Thông thường, để đảm bảo cho quá trình sản xuất không gián đoạn và dễ sắp xếp, tổ chức lớp học thì người lao động sẽ được đào tạo theo hình thức huấn luyện tập trung tại trung tâm huấn luyện của Doanh nghiệp. Ngoài ra còn có hình thức huấn luyện hiện trường cũng được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong những trường hợp cụ thể.
HUẤN LUYỆN HIỆN TRƯỜNG LÀ GÌ ? KHI NÀO CẦN PHẢI TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN HIỆN TRƯỜNG ?
VẬY HUẤN LUYỆN HIỆN TRƯỜNG LÀ GÌ ?
Huấn luyện hiện trường an toàn vệ sinh lao động là hình thức tổ chức huấn luyện tại khu vực làm việc với mục đích cung cấp, đem lại những kiến thức thực tế để người lao động làm việc hiệu quả và an toàn hơn.
KHI NÀO CẦN PHẢI TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN HIỆN TRƯỜNG ?
HUẤN LUYỆN HIỆN TRƯỜNG LÀ GÌ ? KHI NÀO CẦN PHẢI TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN HIỆN TRƯỜNG ?
Huấn luyện hiện trường thông thường sẽ rất tốt với những kiến thức thực tế, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể áp dụng hiệu quả hình thức huấn luyện này. Huấn luyện hiện trường thường được áp dụng đối với những trường hợp sau:
– Nhà máy sản xuất nhỏ với số lượng công nhân ít và chưa có khu vực chuyên để huấn luyện, đào tạo;
– Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại các công trường xây dựng thường được tổ chức theo hình thức huấn luyện hiện trường;
– Khi xảy ra tai nạn lao động và nhà máy muốn người lao động nhận biết các yếu tố nguy hiểm từ máy móc thiết bị gây tai nạn để có thể làm việc an toàn, tránh bị tai nạn lao động tương tự;
– Khi nhà máy nhập máy móc, dây chuyền sản xuất mới và muốn phổ biến với người lao động về máy móc, thiết bị mới để có thể làm việc hiệu quả và an toàn.
Công ty Cổ Phần Kiểm Định 6 với đội ngũ chuyên gia và nguồn nhân sự chất lượng cao cam kết đồng hành với các Doanh nghiệp trong việc thực hiện ATVSLĐ thông qua các dịch vụ:
– Huấn luyện an toàn;
– Kiểm định kỹ thuật an toàn;
– Quan trắc môi trường lao động;
– Tư vấn giám sát an toàn.

    Hỗ trợ giải đáp
    0967 555 239