vận hành cầu trục, cổng trục, pa lăng

Đăng lúc 14:47:04 09/08/2019

các thiết bị nâng kiểu cầu

học viên sau khi kết thúc khó học:

+ hiểu về các cơ cấu bộ phận, cơ cấu an toàn của thiết bị

+ vận hành đúng quy trình

+ Giải quyết được các tình huốn sự cố có thể sảy ra

0902 735 239

Địa chỉ