Lò hơi, lò nước nóng, lò dầu tải nhiệt là những thiết bị phổ biến và tiêu tốn nhiều năng lượng trong công nghiệp như các ngành cao su, dệt may, chế biến thực phẩm, khách sạn, v.v.. Trong thực tế, các doanh nghiệp chủ yếu quan tâm đến việc vận hành thiết bị an toàn mà chưa để ý đúng mức đến vấn đề hiệu quả năng lượng tại hệ thống này.
* Đối tượng của khoá đào tạo

Khoá đào tạo được thiết kế dành cho các cán bộ, nhân viên quản lý và vận hành hệ thống hơi nước của Doanh nghiệp, bao gồm: Cán bộ quản lý kỹ thuật, Cán bộ quản lý năng lượng, Công nhân vận hành lò hơi.

* Nội dung khóa đào tạo

Các đặc tính của nhiên liệu, hơi nước.

Nguyên lý hoạt động của lò hơi, hệ thống hơi nước công nghiệp.

Đặc điểm cấu tạo của lò hơi và các thiết bị phụ trợ.

Kỹ thuật vận hành an toàn lò hơi và hệ thống hơi nước.

Các biện pháp vận hành tiết kiệm năng lượng cho lò hơi, hệ thống phân phối và sử dụng hơi nước.

Các giải pháp kỹ thuật sử dụng tiết kiệm năng lượng trong hệ thống hơi nước.

Tham quan, thực hành.

    Hỗ trợ giải đáp
    093 3421 232